Blog Medializuj.sk

Rakúsko, Nemecko a ďalší muž v tíme

Rakúsko, Nemecko a ďalší muž v tíme

Jana Beerová22. decembra 2020

Medializuj už nájdete aj v dvoch nemecky hovoriacich krajinách. V Nemecku sme spustili platformu s lokálnym názvom, ktorý je nemeckým…